Údržba na vodních tocích

02_voda_1050x325px

  • Veškeré úpravy koryt přírodních toků poškozených přírodními živly
  • Opravy dlažeb klínováním na sucho a zadrnováním
  • Zdění a betonáže – provádění oprav, spárování nábřežních zdí, pilířů mostů, koryt, dlažbou upravených vodních toků a jezů
  • Zpevňování ochranných hrází vegetačními tvárnicemi
  • Provádění a opravy těžkých kamenných záhozů
  • Provádění úprav, výsadby, kácení a ošetřování břehových porostů
  • Čištění koryt vodních toků, odstraňování na čisto z průtočného profilu koryta (nánosy, rákos, orobince, veškeré stařiny apod.)