Zemní práce

03_zemni_1050x325px

 • Veškeré terénní úpravy
 • Bourání konstrukcí
 • Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
 • Kompletní pokládka všech typů dlažeb
 • Kladení obrubníků parkových, silničních apod.
 • Zhotovení betonáží – plochy, opěrné zdi apod.
 • Zhotovení povrchu z asfaltového betonu
 • Demoliční práce
 • Pokládka vodovodních řádů
 • Pokládka kanalizace včetně napojení
 • Odizolování objektů a budov
 • Drenážní systémy
 • Veškeré terénní úpravy